Beszámoló workshopokról

A Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete által (3100 Salgótarján, Fő tér 5.) A HUSK/1101/1.5.1/0368 azonosítószámú Civil hálózati kapacitásfejlesztés Heves és Besztercebánya megyében projekt keretén belül az elszámolási időszakban (2013. április 01. – 2013. július 31.) három workshop szervezésére került sor.

Az első 2013. július 02-án az Egri Civil Házban került megrendezésre. A napirend keretében a Visegrádi Alap tevékenysége és pályázati lehetőségek, valamint a hálózati együttműködés időszerű kérdései szerepeltek. 2013. Közép-Európa Éve (V4+KEK: magyar elnökség). Az Alap támogatási programjai között vannak: 1. Mobilitási Programok: ösztöndíjak, művészeti tanulmányutak (V4/New York), 2. Visegrádi Egyetemi Tanulmányi Program, 3. Támogatási program: Kis/Általános/Stratégiai. Határon átnyúló együttműködés (Cross-Border Cooperation): 2xV4 / 2xV4+1 partner (2 ország esetén: cseh-lengyel, cseh-szlovák, magyar-szlovák, lengyel-szlovák, 3 ország esetén: cseh- lengyel-német, cseh- szlovák-osztrák, lengyel- szlovák-ukrán, magyar- szlovák-osztrák és magyar- szlovák-ukrán). Határtól max. 80 km-re lévő helységek, határ menti partnerek lehetnek. Cél: helyi/regionális sajátosságok, hagyományok ápolása. A workshop résztvevői áttekintették a lehetőségeket és pályázati program kidolgozását kezdték meg. A hálózati tevékenységnél fontos szerepet játszik az erőforrások felmérése és közös hasznosítási lehetőségek feltárása. A munkatalálkozó résztvevői áttekintették az együttműködési lehetőségeket a határ menti programok vonatkozásában.

A második workshop 2013. július 16-án volt ahol a következő kérdések feldolgozása szerepelt a napirenden: az egri civil hálózati együttműködés időszerű feladatai, és az Eger Ünnepe Fesztivál szervezési kérdései. A hálózati együttműködésnél, fontos szerepet játszanak - a különböző szakterületen - az Egri Civil Fórum által létrehozott szekciók, amelyek közvetlen kapcsolatot tartanak az együttműködésbe – részvételi elven – bekapcsolódó szervezetekkel. A munkatalálkozó résztvevői a szakmai együttműködés szélesítésének lehetőségeit tekintették át. Kiemelték, hogy érdemes áttekinteni a szervezetek éves munkaterveit és feltárni az együttműködési lehetőségeket. Jó gyakorlatot jelent a szabadidő szekció éves program füzete, amelyet széles körben terjesztenek. Megkezdődött a fesztivál szervezése, amely érdekében felmérő lap kiadására került sor a szervezésbe bekapcsolódó szervezetek programjainak összehangolása és a technikai igények felmérése érdekében. A szeptemberi rendezvény előtt, széles körben célszerű terjeszteni a bekapcsolódási lehetőségekkel kapcsolatos információkat, a rendezvény szervezésébe bekapcsolódó szervezetek számának növelése érdekében. A határ menti együttműködésbe bekapcsolódó szerveztek is meghívást kapnak a rendezvényre, ahol bemutathatják az együttműködésük eredményeit.

A harmadik workshopra 2013. július 26-án került sor az Egri Civil Házban. A kötetlen munkatalálkozón az informatikai képzések eredményeinek áttekintése volt a legfontosabb téma, de napirenden volt a további feladatok meghatározása és időszerű feladatok áttekintése is. A képzések helyszíne az Egri Civil Ház volt Eger, Bajcsy Zs. u. 9. sz. A foglalkozásokon civil szervezetek képviselői vettek részt, akik a területi együttműködésben vesznek részt és magasabb szintre kívánták emelni az informatikai ismereteiket. A képzésen való részvétel ingyenes volt. Az elektronikus tananyagot minden résztvevő kézhez kapta. A RECIK biztosította a tananyagot, a képzés oktatóját, valamint megszervezte és lebonyolította az informatikai képzést. Az eredetileg tervezett létszámot sikerült teljesíteni. A napi nyolc órás foglalkozásokon a résztvevők sokrétű ismeretbővítést kaptak az informatika témakörében. A zárásakor a résztvevők tanúsítványt kaptak a Regionális Civil Központ által lebonyolított Informatikai képzés sikeres elvégzéséről. A munkatalálkozó résztvevői megállapították, hogy a képzésbe bekapcsolódók hatékonynak ítélték a foglalkozásokat. Érdemes a következő időszakban a civil szervezetek körében igényfelmérést végezni, hogy az informatikai eszközök fejlődésével, szükség van-e a mobil eszközök használatával kapcsolatos képzésre. Az időszerű feladatok között felmerült, hogy a különböző felhőalapú alkalmazások használatának előnyeire és veszélyeire is megfelelő figyelmet kell fordítani.

A Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete szerződés alapján biztosította a workshopok technikai és tartalmi előkészítését, meghívók kiküldését, helyszín biztosítását, időpontok és résztvevők egyeztetését, témák meghatározását, kidolgozását. Folyamatosan kapcsolatot tartott projektmenedzsmenttel, valamint az együttműködő és résztvevő partnerekkel.

Eger, 2013. július 31.

Bárdos Ferenc
ügyvezető