ZÁRÓ KONFERENCIA

A Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete által (3100 Salgótarján, Fő tér 5.) A HUSK/1101/1.5.1/0368 azonosítószámú Civil hálózati kapacitásfejlesztés Heves és Besztercebánya megyében projekt keretén belül az elszámolási időszakban (2012. április 01. – 2013. július 31.) egy zárókonferencia szervezésére került sor.

A 2013. július 23-án az egri Civil Házban megtartott zárókonferencián az együttműködő civil szervezetek képviselői (25 fő) áttekintették a „Civil hálózati kapacitásfejlesztés Heves és Besztercebánya megyében HUSK/1101/1.5.1/0368 program” eredményeit. Részletes beszámoló hangzott el a program megvalósított feladatairól, és a képzések megvalósításáról.

A program feladatai között szerepel a civil hálózati kapacitásfejlesztés, tapasztalatcserék, konferenciák, fórumok, workshopok során és képzéseken keresztül. Célunk volt, hogy növeljük a közös menedzseri és szakmai kapacitásokat. Ennek eredményeként bővültek a projekttervezési és végrehajtási kapacitások. A kialakult partnerségek mindkét régió abszorpciós készségét is jelentősen növelték. A projektfejlesztés területén szakértői teamet biztosítottunk mindkét megyére kiterjedően 10 együttműködő szakértővel, melynek eredményeként a szakértői hálózat elősegítette a projekt megvalósítását, és a projekt megvalósulását követően nagymértékben hozzájárul a civil hálózatok fejlődéséhez és további projektek generálásához. Fontos feladat volt a képzések szervezése, lebonyolítása.

A kapacitások bővítésének érdekében fejlesztettük a civil szervezeteket és képeztük azok tagjait. Ezt a megvalósítás időszaka alatt 4 képzéssel biztosítottuk: Európai Uniós pályázati menedzsment képzés, Informatikai képzés, Pályázati menedzsment képzés Európa 2020, Alapszintű IKT képzés. Ennek eredményeként a 4 képzési blokk során több mint 80 civil résztvevő részesülhetett magas szintű oktatásban.

A program során a hatékony kommunikációhoz és információáramláshoz weboldalt készítettünk, amely Cloud-computing alkalmazások segítségével a szakértők és a programban résztvevők között online interaktív kommunikációt valósított meg, növelve projektünk hatékonyságát és segítette megvalósítását. A fenti feladatok megoldása érdekében hatékonyan dolgozott a pályázati team.

A zárókonferencián a résztvevők fontos feladatnak tartották, hogy a program befejezése után is időközönként kerüljön sor a tapasztalatok cseréjére, és a jó gyakorlatok együttes áttekintésre, valamint működjenek a már kialakított és bevált kommunikációs csatornák.

A Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete szerződés alapján biztosította a zárókonferencia technikai és tartalmi előkészítését, meghívók kiküldését, helyszín biztosítását, időpontok és résztvevők egyeztetését, témák meghatározását, kidolgozását. Folyamatosan kapcsolatot tartott projektmenedzsmenttel, valamint az együttműködő és résztvevő partnerekkel.

Eger, 2013. július 31.

Bárdos Ferenc
ügyvezető