Beszámoló sajtótájékoztatóról

A Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete által (3100 Salgótarján, Fő tér 5.) A HUSK/1101/1.5.1/0368 azonosítószámú Civil hálózati kapacitásfejlesztés Heves és Besztercebánya megyében projekt keretén belül az elszámolási időszakban (2012. április 01. – 2013. július 31.) egy sajtótájékoztató szervezésére került sor.

2013. július 23-án az egri Civil Házban megtartott sajtótájékoztatón sor került a HUSK/11101/1.5.1/0368 program bemutatására, a megvalósított képzések értékelésére és tájékoztató hangzott el a program befejezése utáni teendőkről. A sajtótájékoztatón a Szent István Rádió, a TV Eger képviselői vettek részt.

A sajtótájékoztatón sor került a program bemutatására és elhangzott, hogy a program időarányos célkitűzéseit sikerült megvalósítani és a célcsoport számára szervezett rendezvények elérték céljukat. A programba bevont NGO-k (18 szervezet) és kistérségek (17), és szervezetek által generálódó hálózatokhoz kapcsolódó civil szervezetek (40 NGO) körében eredményes munkát végeztünk.

A kistérségi civil hálózati kapacitásfejlesztés, egymás jó gyakorlatainak megismerése továbbadása érdekében szervezett tapasztalatcserék, workshopok, fórumok megrendezésére sor került. A szakértői csoport és hálózat folyamatos működtetése és biztosítása, és az NGO-k részére mindkét megyében, képzések szervezése, (Európai Uniós pályázati menedzsment képzés, Informatikai képzés, Pályázati menedzsment képzés Európa 2020, Alapszintű IKT képzés) a tervezetteknek megfelelően megvalósult. A Cloud-computing interaktív kommunikáció (honlap készítése, fejlesztése, adatbázisok kialakítása) területén sikerült valóra váltani célkitűzéseinket.

A program eredményesen megvalósult, mert a partnerségek által megújultak és fejlődtek a természetes kötődések az emberek és a közösségek között a határ menti régióban. A projekttevékenységek, a hálózati kapacitásfejlesztés, projektfejlesztés és interaktív kommunikáció, egyrészt lehetővé tették a határ menti területek erősebb gazdasági és szociális integrációját, másrészt a hálózati együttműködések és a szakértői hálózat új pályázatokat generált a cél eléréséért. A gazdasági versenyképesség növelését a képzésekkel és a jó gyakorlatok alkalmazásával, fejlesztésével és a civil kapacitások bővítésével értük el.

A program feladatai között szerepel az interaktív kommunikáció fejlesztése, és a fórumok, workshopok, képzések megvalósítása. Sor került még tapasztalatcserére is. A program eredményeiről záró konferencián számoltunk be.

A Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete szerződés alapján biztosította a sajtótájékoztató technikai és tartalmi előkészítését, meghívók kiküldését, helyszín biztosítását, időpontok és résztvevők egyeztetését, témák meghatározását, kidolgozását. Folyamatosan kapcsolatot tartott projektmenedzsmenttel, valamint az együttműködő és résztvevő partnerekkel.

Eger, 2013. július 31.

Bárdos Ferenc
ügyvezető

Tags: