Beszámoló civil fórumról

A Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete által (3100 Salgótarján, Fő tér 5.) A HUSK/1101/1.5.1/0368 azonosítószámú Civil hálózati kapacitásfejlesztés Heves és Besztercebánya megyében projekt keretén belül az elszámolási időszakban (2013. április 01. – 2013. július 31.) egy civil fórum szervezésére került sor.

A civil fórumra 2013. július 10-én a következő napirendekkel került sor: lebonyolított képzések értékelése, tájékoztató a program folytatásának lehetőségeiről, és az Eger Ünnepe Fesztivál előkészítése.

A kapacitásfejlesztés érdekében tervezett informatikai és EU ismeretek fejlesztésének témakörét tekintették át a fórum résztvevői. Az EU projektmenedzsment képzés 72 órás volt és 9 napban került lebonyolításra Füzesabonyban.  Az eredetileg tervezett létszámot két fővel sikerült növelni, ennek megfelelően 22 fő volt a résztvevők száma. A napi nyolc órás foglalkozásokon a résztvevők sokrétű ismeretbővítést kaptak az EU projektmenedzsment témakörében. Egerben három turnus informatikai képzésre került sor és a képzések egyenként 32 órásak voltak és 4 napban kerültek lebonyolításra. Az eredetileg tervezett létszám 4-4 fő volt a képzéseken, ez 1 fővel túl lett teljesítve. A napi nyolc órás foglalkozásokon a résztvevők sokrétű ismeretbővítést kaptak az informatika témakörében. A képzéseken azon szervezetek képviselői vettek részt, akik a területi együttműködésben bekapcsolódtak és magasabb szintre kívánták emelni az EU projekt- és pályázati menedzsmenttel, valamint az informatikával kapcsolatos ismereteiket. A képzésen való részvétel ingyenes volt. Minden résztvevő kézhez kapta elektronikus formában a biztosított tananyagot. A RECIK biztosította a tananyagot, a képzés oktatóját, valamint megszervezte és lebonyolította a képzéseket. A zárásakor a résztvevők tanúsítványt kaptak a Regionális Civil Központ által lebonyolított képzések sikeres elvégzéséről. A fórum résztvevői jó gyakorlatnak tartották, hogy a képzési létszámok lehetővé tették az interaktív részvételt és a személyre szabott módszerek alkalmazását, így hatékonyabb kompetenciafejlesztésre kerülhetett sor. A következő időszakban érdemes széleskörű igényfelmérést végezni a további képzési feladatok meghatározása érdekében és pontosítani az igényeket. Mindenképpen igény mutatkozik a folytatásra, viszont a képzési tartalmakat célszerű az időközben bekövetkezett változásokhoz igazítani.

Minden év szeptemberében az egri civil hálózat megyei jelentőségű eseményt szervez, amely rendezvény a közösségi kultúra népszerűsítését szolgálja. A nyilvánosság előtt mutatkoznak be a megyeszékhely civil szervezetei, egyesületei, alapítványai. Érdekes színfoltja a fesztiválnak a Civil séta. Vasárnap általában sportprogramokra kerül sor, mint például a Barokk futóparádé. A civil fórumon a programok összehangolására került sor és felhívtuk a figyelmet az összefogás fontosságára.

A Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete szerződés alapján biztosította a civil fórumok technikai és tartalmi előkészítését, meghívók kiküldését, helyszín biztosítását, időpontok és résztvevők egyeztetését, témák meghatározását, kidolgozását. Folyamatosan kapcsolatot tartott projektmenedzsmenttel, valamint az együttműködő és résztvevő partnerekkel.

Eger, 2013. július 31.

Bárdos Ferenc
ügyvezető