Sajtótájékoztató

2013. március 27-én az egri Civil Házban megtartott sajtótájékoztatón sor került a HUSK/11101/1.5.1/0368 program bemutatására, a megvalósítás eredményeinek ismertetésére és tájékoztató hangzott el a további feladatokról. A sajtótájékoztatón az Agria TV, a Dió Rádió, a Szent István Rádió, a TV Eger és a Heves Megyei Hírlap képviselői vettek részt.
A sajtótájékoztatón sor került a program bemutatására és elhangzott, hogy a program időarányos célkitűzéseit sikerült megvalósítani és a célcsoport számára szervezett rendezvények elérték céljukat. A programba bevont NGO-k (18 szervezet) és kistérségek (17),és szervezetek által generálódó hálózatokhoz kapcsolódó civil szervezetek (40 NGO) körében eredményes munkát végeztünk.
A kistérségi civil hálózati kapacitásfejlesztés, egymás jó gyakorlatainak megismerése továbbadása érdekében szervezett tapasztalatcsere, workshopok, fórumok megrendezésére sor került. A szakértői csoport és hálózat folyamatos működtetése és biztosítása, és az NGO-k részére mindkét megyében, képzések szervezése, (Európai Uniós pályázati menedzsment képzés, Informatikai képzés, Pályázati menedzsment képzés Európa 2020, Alapszintű IKT képzés) időarányosan megvalósult. A Cloud-computing interaktív kommunikáció (honlap készítése, fejlesztése, adatbázisok kialakítása) területén elértük célkitűzéseinket.
A program eredményesen megvalósul, mert a partnerségek által megújulnak és fejlődnek a természetes kötődések az emberek és a közösségek között a határ menti régióban. A projekttevékenységek, a hálózati kapacitásfejlesztés, projektfejlesztés és interaktív kommunikáció, egyrészt lehetővé teszi a határ menti területek erősebb gazdasági és szociális integrációját, másrészt a hálózati együttműködések és a szakértői hálózat új pályázatokat generál a cél eléréséért. A gazdasági versenyképesség növelését a képzésekkel és a jó gyakorlatok alkalmazásával, fejlesztésével és a civil kapacitások bővítésével érjük el.
A program további feladatai között szerepel az interaktív kommunikáció további fejlesztése, és az időarányosan tervezett fórumok, workshopok, képzések megavalósítására. Sor kerül még tapasztalatcserére is. A program eredményeiről záró konferencián számolunk be.
A Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete szerződés alapján biztosította a sajtótájékoztató technikai és tartalmi előkészítését, meghívók kiküldését, helyszín biztosítását, időpontok és résztvevők egyeztetését, témák meghatározását, kidolgozását. Folyamatosan kapcsolatot tartott projektmenedzsmenttel, valamint az együttműködő és résztvevő partnerekkel.