Tapasztalatcsere

A 2013. március 27-én Szlovákiában Fundament Polgári Társulás tanácstermében (Francisciho 1 979 01 Rimavská Sobota) megtartott tapasztalatcserén tizenegy résztvevő tekintette át a HUSK/1101/1.5.1/0368 program végrehajtását, a képzések tapasztalatait és a hálózati kapacitásfejlesztés további feladatait.
Eddigi tapasztalataink alapján a pályázat tevékenységei a civil szervezetek igényeit elégítette ki a határon átnyúló együttműködések hatékony és fenntartható kivitelezésére. A civil szektor rugalmassága, probléma érzékenysége hozzájárult a helyben keletkező problémák megoldásához. Kialakulóban van egy olyan hálózati együttműködés, mely hosszú távon tud programokat, projekteket generálni.
A kistérségi civil hálózati kapacitásfejlesztés, egymás jó gyakorlatainak megismerése továbbadása érdekében szervezett tapasztalatcsere, workshopok, fórumok megrendezésére sor került. A szakértői csoport és hálózat folyamatos működtetése és biztosítása, és az NGO-k részére mindkét megyében, képzések szervezése, (Európai Uniós pályázati menedzsment képzés, Informatikai képzés, Pályázati menedzsment képzés Európa 2020, Alapszintű IKT képzés) időarányosan megvalósult. A Cloud-computing interaktív kommunikáció (honlap készítése, fejlesztése, adatbázisok kialakítása) területén elértük célkitűzéseinket.
A szakértői bázis egyesítése növelte a szakértői és menedzseri kapacitást és elősegítette mindkét térség pályázati aktivitásának és az ezzel kapcsolatos partnerségének fejlődését. A 17 kistérségben kialakult – programunk által megismert – jó gyakorlatok, mindkét országban erősítették a kreatív ötletek keletkezését.
A képzésekre megfelelő számban jelentkeztek a civil szervezetek képviselői, és a részvétel is jól alakult.
Tapasztalatként jelentkezik, hogy nagyobb hangsúlyt érdemes fordítani a gyakorlati feladatokra és szükség van a képzések utáni információcsere biztosítására is. A program további feladatainak megvalósítására jó esélyünk van, az időarányos megvalósítás eredményeire építve megvalósíthatóak a célkitűzések, és tudjuk teljesíteni az indikátorokat.
A Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete szerződés alapján biztosította a tapasztalatcsere technikai és tartalmi előkészítését, meghívók kiküldését, helyszín biztosítását, időpontok és résztvevők egyeztetését, témák meghatározását, kidolgozását. Folyamatosan kapcsolatot tartott projektmenedzsmenttel, valamint az együttműködő és résztvevő partnerekkel.